Envia’ns el teu currículum

1 + 3 =

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Art. 11 de la LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])

Responsable del tractament: IMJNET 1991, S.L.

Finalitat: Gestionar la nostra base de dades de candidats per a la selecció de personal.

Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.