Pressupost

14 + 5 =

És important que ens faciliteu el vostre telèfon. En breu rebreu la nostra trucada.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Art. 11 de la LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])

Responsable del tractament: IMJNET 1991, S.L.

Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis integrals de neteja.

Drets:  Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a  la nostra política de privacitat.